Ποιους αγρότες ευνοεί η αύξηση του κατώτατου μισθού

Η πρόσφατη αύξηση από την κυβέρνηση του κατώτατου μισθού κατά 11% από 1/2/2019 στα 650 ευρώ, εκτός του ότι θα φέρει αυξήσεις και επιβαρύνσεις για τους αγρότες που πληρώνουν ΕΦΚΑ, θα έχει εντούτοις θετικό αντίκτυπο για ορισμένους ετερο-επαγγελματίες αγρότες.

Αυτό θα συμβεί, γιατί οι ετερο-επαγγελματίες αγρότες που δηλώνουν αγροτικό εισόδημα απαλλάσονταν έως και τον Ιανουάριο του 2019 από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στον ΕΦΚΑ για το αγροτικό τους εισόδημα, αρκεί αυτό να μην ξεπερνούσε τα 4.923,12 ευρώ ετησίως.

Το ποσό αυτό προέκυπτε με βάση υπολογισμού το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα των 410,26 ευρώ που ίσχυε πριν την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Μετά από αυτή, το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα πάει στα 455 ευρώ, όπερ σημαίνει ότι ανεβαίνει και το όριο απαλλαγής, προκειμένου για τις εισφορές ΕΦΚΑ των ετερο-επαγγελματιών.

Δηλαδή πλέον (από τον Φεβρουάριο του 2019) τα 4.923,12 ευρώ ετησίως, που παρείχαν απαλλαγή, γίνονται 5.460 ευρώ.

Πηγή: agrotipos.gr