Τέλος στα βιβλιάρια υγείας-Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται η κάλυψη των παροχών

Τα έντυπα βιβλιάρια υγείας καταργούνται με τροπολογία που θα καταθέσει ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, ενώ πρόκειται να θεσπιστεί και το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης και καταχώρησης των δεδομένων υγείας στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας(ΑΗΦΥ).

Η πιστοποίηση της Ασφαλιστικής ικανότητας και κάλυψη των παροχών θα πραγματοποιείται με τον ΑΜΚΑ και την Αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να υλοποιείται η ταυτοποίηση των στοιχείων.