Σε νέους μπελάδες μπαίνουν οι υποψήφιοι οδηγοί καθώς θα πρέπει να οδηγούν με ασφαλιστήριο συμβόλαιο οδήγησης, γεγονός που επιβαρύνει τους ίδιους οικονομικά. Στον αντίποδα, οι εταιρείες δεν δείχνουν πρόθυμες να παρέχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, ενώ οι Ιδιοκτήτες Σχολών Εκμάθησης Οδήγησης στην Καβάλα πλέον βρίσκονται σε αποχή μέχρι να δοθεί λύση στο πρόβλημα, όπως δηλώνει ο πρόεδρος τους Ανδρεάς Κορδύλης.