Ανακαλούνται παρτίδες του σιροπιού Ponstan

Παρτίδες του γνωστού φαρμάκου PONSTAN ανακαλούνται, έπειτα από απόφαση της εταιρείας PFIZER.

Πρόκειται για παρτίδες που αφορούν μόνο το σιρόπι και όχι τις υπόλοιπες μορφές του προϊόντος.

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση της εταιρείας PFIZER ανακαλούνται όλες οι παρτίδες του πόσιμου εναιωρήματος PONSTAN 50mg/5ml 125ml λόγω της πιθανότητας να υπερβαίνει τα νέα επιτρεπόμενα όρια ημερήσιας έκθεσης για τις στοιχειακές προσμίξεις μολύβδου και λιθίου σύμφωνα με την οδηγία ICH Q3D.

Η ανάκληση δεν αφορά τις υπόλοιπες φαρμακοτεχνικές μορφές του προϊόντος.