Παίρνει μορφή ο εγκαταλελειμμένος χώρος επί της Ερυθρού Σταυρού

Ο εγκαταλελειμμένος χώρος που βρίσκεται επί της Ερυθρού Σταυρού (πίσω από την στάση των λεωφορείων, πριν την Τράπεζα Πειραιώς) αρχίζει και παίρνει μορφή, με την τοποθέτηση γκαζόν και μικρών δέντρων από την Υπηρεσία Πρασίνου του δήμου. Παρόμοια δουλειά γίνεται από την υπηρεσία, πάνω από το πάρκο Φαλήρου.