Επίσκεψη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Καβάλας στο νέο Αστυνομικό Διευθυντή

Στα πλαίσια της δικτύωσης, η κοινωνιολόγος και η νομικός σύμβουλος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Καβάλας επισκέφθηκαν το γραφείο του νέου Αστυνομικού Διευθυντή Καβάλας, κου Καραμανλή Ιωάννη, προκειμένου να τον ενημερώσουν για την ύπαρξη, τον τρόπο λειτουργίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής.


Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ εγκάρδιο κλίμα. Ο κύριος Καραμανλής επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά με τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου και τις ωφελούμενες γυναίκες της δομής.
Τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος της Αστυνομίας στη διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά των γυναικών, αλλά και η αναγκαιότητα συνεργασίας με το Συμβουλευτικό Κέντρο μέσω εκατέρωθεν παραπομπών. Κοινός στόχος: η πρόληψη και η αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.