Θάσος: Προκήρυξη δύο θέσεων εργασίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών «στο Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2019» της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας για τις ανάγκες αυτής στη Θάσο.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη