Απαγόρευση κυκλοφορίας σκαφών στον κόλπο της Ν.Ηρακλείτσας

Ο Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων Καβάλας  (Ο.Θ.Α.Κ.) συνδιοργανώνει με τον Δήμο Παγγαίου το 6ο AQUATHLON στον κόλπο της Νέας Ηρακλείτσας και στους δρόμους του οικισμού με την επωνυμία «ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ 2019» το Σάββατο 31/08/2019. Το Λιμεναρχείο Καβάλας για να διασφαλίσει την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του θαλάσσιου αγώνα έλαβε την παρακάτω απόφαση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Λιμενάρχης Καβάλας έχοντας υπόψη: 

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού λιμένα Καβάλας . 2. Την ανάγκη λήψης περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία πλοίων – πλοιαρίων – σκαφών – λέμβων – θαλασσίων αναψυχής, καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας, λόγω της διεξαγωγής αγώνα κολύμβησης στη θαλάσσια περιοχή ακτής Νέας Ηρακλείτσας Καβάλας. 3. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων ασφάλειας ναυσιπλοΐας. 4. Η με αριθ.Πρωτ.: 6835/13-08-2019 αίτηση του ΟΜΙΛΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ω 

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πλοίων–πλοιαρίων–σκαφών –λεμβών–θαλασσίων μέσων αναψυχής καθώς και κάθε άλλη αλιευτική – ψυχαγωγική δραστηριότητα (επαγγελματική – ερασιτεχνική) το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019 και από ώρα 14:00 έως 18:30 λόγω κολυμβητικού αγώνα στη θαλάσσια περιοχή ακτή Νέας Ηρακλείτσας Καβάλας που ορίζεται από τα παρακάτω 

στίγματα: 1. 40ο 52’ 4.27’’Β – 024ο 18’55.34’’Α 

  1. 40ο 52’ 12.54’’Β – 024ο 19’2.57’’Α 
  2. 40ο 52’ 35.03’’Β – 024ο 18’58.49’’Α 
  3. 40ο 52’ 37.15’’Β – 024ο 19’ 9.91’’Α 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σταύρος 

Κόλπος Ηρακλείτσας όπου ισχύει η απαγόρευση: