ΟΕΧΒΕ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα κατάρτισης των εργαζομένων σε Χημικές Βιομηχανίες

Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (ΟΕΧΒΕ), στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ, σχεδίασε και υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία», μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στοχευμένης ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού που συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών:

  1. εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα και
  2. πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Στο πλαίσιο αυτό πραγαμτοποιήθηκε με επιτυχία ημερίδα από τον ΟΕΧΒΕ  σε αίθουσα του ξενοδοχείου Galaxy.

Οι εργαζόμενοι και τα Συνδικάτα πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνδιαμόρφωση του συστήματος κατάρτισης και πιστοποίησης
της νέας εποχής. Οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα για να το χαρίσουμε στους εργοδότες ή να το παραδώσουμε στην εμπορευματοποίηση.