Ας μιλήσουμε με απλά λόγια για την εξέταση stress echo

Το stress echo είναι μια εξέταση η οποία είναι πολύ δημοφιλής για πολλούς λόγους. Είναι η πιο διαδεδομένη και ανέξοδη τεχνική για μη επεμβατική απεικόνιση της καρδιάς. Είναι «φιλική προς τον ασθενή» επειδή εκτελείται ταχέως και είναι πολύ ευπροσάρμοστη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα περιβάλλοντα. Σε συνδυασμό με διάφορους παράγοντες άγχους, το ηχοκαρδιογράφημα παρέχει ένα μέσο αναγνώρισης της ισχαιμίας του μυοκαρδίου με ανίχνευση ανωμαλιών κίνησης τοιχώματος που προκαλούνται από άγχος.

Πράγματι, μια βάση κλινικών στοιχείων ταιριάζει με αυτά τα θεωρητικά οφέλη. Η ακρίβεια του υπερηχοκαρδιογραφήματος για την ανίχνευση σημαντικών στεφανιαίων στενώσεων κυμαίνεται από 80-90%, υπερβαίνοντας εκείνη του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, ειδικά σε γυναίκες και ασθενείς με υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, και είναι συγκρίσιμη με αυτή του σπινθηρογραφήματος της μυοκαρδιακής διάχυσης.

Πιο συγκεκριμένα…

  • Το υπερηχοκαρδιογράφημα είναι ένα ισχυρό προγνωστικό εργαλείο στη χρόνια στεφανιαία νόσο μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου και στην αξιολόγηση των ασθενών πριν από τη σοβαρή μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση.
  • Πρόκειται για μια εξέταση που προσφέρει ακρίβεια στην πρόβλεψη της λειτουργικής ανάκτησης των δυσλειτουργικών ζωνών μετά από την επαναγγείωση και επίσης παρέχει πολύτιμες φυσιολογικές πληροφορίες σε ασθενείς που εξετάζονται για χειρουργική επέμβαση βαλβίδων.

Όπως σε κάθε εξέταση, βρίσκουμε κι εδώ μειονεκτήματα

Δυστυχώς, ωστόσο, μπορούμε και σε αυτή την εξέταση, όπως και σε κάθε εξέταση να εντοπίσουμε και κάποια μειονεκτήματα.

  • Οι πρόοδοι στην απεικόνιση και την επεξεργασία εικόνων έχουν λύσει τα περισσότερα, αλλά όχι όλα τα προβλήματα ποιότητας εικόνας.
  • Η ερμηνεία της δοκιμής παραμένει πολύ στο μάτι του θεατή.
  • Ο μόνος κύριος δείκτης της ισχαιμίας είναι η μη φυσιολογική κίνηση του τοιχώματος και η ανάγκη να προκαλέσει ισχαιμία με μεταβολική έννοια περιορίζει την ακρίβεια του υπερηχοκαρδιογραφήματος κατά την ανίχνευση της στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς που ασκούνται υπομαγνητικά ή που βρίσκονται σε θεραπεία.

Σε κάθε περίπτωση, η λόγω εξέταση προτείνεται από τους γιατρούς, αφού είναι μια ιδιαίτερα ακριβής εξέταση που στόχο έχει να αναγνωρίσει τυχόν δυσλειτουργίες της καρδιάς και να προλάβει ανεπιθύμητες συνέπειες.

Δεν χρειάζεται βεβαίως να προβεί κανείς μόνος του σε τέτοιου είδους εξέταση. Ο εκάστοτε καρδιολόγος θα κρίνει αν είναι απαραίτητο για κάποιον ασθενή να εξεταστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτή η εξέταση μπορεί να διαρκέσει συνολικά 45-60 λεπτά, αλλά δεν είναι καθόλου επίπονη και δεν κρύβει κανέναν κίνδυνο για τον εξεταζόμενο παρά μόνο ίσως προκαλέσει κόπωση ή ζάλη, οπότε καλείστε να ενημερώσετε απευθείας τον γιατρό, ο οποίος θα βρίσκεται στο εξεταστήριο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Φυσικά, για οποιαδήποτε απορία μπορεί να σας δημιουργηθεί πριν, κατά τη διάρκεια, ή ακόμα και μετά την εξέταση, μη διστάσετε να ρωτήσετε τον γιατρό σας, και βεβαίως είναι σημαντικό να ακολουθήσετε οποιαδήποτε συμβουλή ή οδηγία σας δώσει σχετικά.